osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Osmanlı Devleti ilk kapitülasyonu kime verdi

Osmanlı Devleti ilk kapitülasyonu kime verdi
Osmanlı Devleti ilk kapitülasyon...
Osmanlı Devleti kapitülasyon olarak değerlendirilebilecek ilk antlaşmayı Raguza veya Dubrovnik Cumhuriyeti ile yaptı. Fakat bu antlaşma daha sonraki kapitülasyon antlaşmaları kadar geniş kapsamlı değildi. Ancak yinede bu konuda ilk olma özelliği taşıyordu. Raguza cumhuriyeti Adriyatik denizinin Dalmaçya kıyısında bir yarımada üzerinde yer alan küçük bir devletti. Ana geçim kaynakları deniz ticareti idi.
Etraflarındaki güçlü devletlere vergi vererek yaşamını sürdürüyordu. Osmanlı Devleti Rumeli bölgesinde hızla ilerlemeye başladığı bir dönemde ilk antlaşma 1365’te imzalandı.Raguza Cumhuriyeti papadan izin alarak yaptığı bu antlaşma ile bazı ticari imtiyazlar ve korunma hakkı almıştı. 1380 yılında yenilenen antlaşma ile Raguza tüccarları serbestçe Türk limanlarında ticaret yapabilecekler ayrıca Bizans ve Sırp saldırılarından korunacaklardır. Buna karşılık Raguza Cumhuriyeti her yıl Osmanlı Devletine 500 düka altını vergi vereceklerdi. Osmanlı_Raguza ilişkilerinin Orhan Bey zamanına kadar ulaştığı kaynaklarda belirtilmektedir.

Daha önce Raguza Cumhuriyeti Sırplara vergi vermekteydi. Mesela Sırbistan’da karışıklıklar çıkması üzerine Hersek Dükası Nikola Altomonoviç 1370’te bu parayı kendisi almak için Raguza Cumhuriyeti’ne saldırmıştı. Osmanlı hakimiyeti Adriyatik kıyılarına kadar ulaşınca Osmanlı himayesini tercih ettiler. Böylece hem Sırp saldırılarından korunacaklar hem de Osmanlı Devletinin ticari imkanlarından faydalanacaklardı.1444 Varna savaşında Haçlılara kadırga vererek destek oldular. II.Murat bu nedenle Raguza Cumhuriyetinin vergisini iki katına çıkararak onları cezalandırdı.1478 Yılında gönderilen bir ferman ile Raguza tüccarlarından gümrük vergisi kaldırıldı ve buna karşılık yılda on iki bin beş yüz florin vergi vermelerine karar verildi.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0