osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Abdülhamit satın alın emrini verdi

Abdülhamit satın alın emrini verdi
Abdülhamit satın alın emrini verdi
Ruslar'ın Ayastefanos Anıtı'nın dikilmesinin de yıkılmasının da ilginç hikâyesi ve tarihimizde önemli yeri vardır. İstanbul tarihinin genç araştırmacılarından Önder Kaya bu anıtın hikâyesini teferruatlı anlatır.

Ayastefanos Anıtı

93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı ordusu Plevne cephesi dışında fazla bir varlık gösterememiş, Rus orduları İstanbul kapılarına dayanmışlardı. Savaşın sonunda 3 Mart 1878'de imzalanan Ayastefanos Antlaşması, Panslavizm'in bir zaferiydi.

Ruslar, görüşmeler sırasında Osmanlı ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0