osmanlı Teması
RSS
Siteye Giriş Favoriler
  • Büyük Tutkular Yeteneğinide Kendisi Yaratır.(Fatih Sultan Mehmed Han)
  • Davamız Kuru Bir Cihangirlik Davası Değildir Davamız Bilakis İslam Davasıdır(Ertuğrul Gazi)
  • Osmanlılar Kainat Tarihinin Gördüğü En Büyük İmparatorluklardan Birini Kurdular.
  • Osmanlı Başarısının İki Sebebi: Devlet Teşkilatında Mükemmellik Ve Askeri Teknikteki Üstünlük İdi.
  • Osmanlı Başarısının Asıl Sebebi: Adalet Düzenindeki Üstünlük Ve İnsaniliktir.
  • Osmanlı Bu Gün: Dünyanın Geri Kalan Devletleri Toplam Gücü Üzerinde Bir Kudrete Sahiptir.

Balkan Savaşları ve Bir İmparatorluğun Çöküşü

Balkan Savaşları ve Bir İmparatorluğun Çöküşü
Balkan Savaşları ve Bir İmparato...
Balkan Savaşları, Balkan Yarımadası üzerinde cereyan eden savaşların adıdır. Bu savaş Balkan Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında olmuştur.
1789 Fransız İhtilâli ile yayılan milliyetçilik fikirleri imparatorlukları tehdit eder hale gelmiş, Avrupa’da milli devletler kurulmaya başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu milliyetçilik fikirlerinden etkilenmiş, idaresi altındaki kavimler kendi milli devletlerini kurmaya başlamıştı. Osmanlı Devleti’nde ilk defa Sırplar ve Yunanlılar 1806-1812 yılları arasında istiklal harekâtını başlatmış, Yunanlılar 1829’da bağımsızlığını kazanırken Sırbistan’daki ayaklanmalar bastırılmıştı. 1815’te Viyana Kongresi'ne bir heyet göndererek bağımsızlık talep eden Sırpların isteği kabul edilmemiş, ancak tekrar isyan edince 1817’de bazı imtiyazlar elde ederek muhtariyet kazanmıştı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı Devleti’nin yenik ....
Devamını görmek için lütfen giriş yapınız veya Üye Olunuz.

Geri
Henüz yorum yapılmamıştır.

Oylar:
Average members rating (out of 10) : Henüz Oylanmamış   
Votes: 0